Gegevens verwerken...
"Wij leren onze cursisten niets, wij helpen hen slechts te ontdekken wat zij moeten weten"
 • Wie zijn wij?

  Wie zijn wij?

  Raadgevend Bureau Speelman is een landelijke dienstverlener Kwaliteits- en Veiligheidsadvies. We zijn een gezonde organisatie met een breed netwerk aan interne en externe adviseurs. We kiezen voor persoonlijk benadering naar onze consultants en onze klanten. Sinds onze start in 2005 hebben wij een hechte relatie met onze opdrachtgevers weten op te bouwen en verder uitgebreid.

  Onze doelgerichte aanpak, samen met een hoog inlevingsvermogen in onze klanten geeft ons het vermogen om snel te handelen en om ons aan te passen aan de wensen van opdrachtgevers en medewerkers. We selecteren onze consultants en overige medewerkers zorgvuldig om de gevraagde kwaliteit waar te kunnen maken. Bij de selectie wordt ook gelet op persoonlijke eigenschappen en ambitie.

  Onze klanten zijn bouwbedrijven, financiële en juridische instellingen, vervoersbedrijven en alles wat daar tussenin zit. De lijst met opdrachtgevers is rijk geschakeerd.

 • ....en waar zijn wij zoal mee bezig?

  ....en waar zijn wij zoal mee bezig?


  3SPeople in Groningen VCU gecertificeerd.
  3S People in Groningen, in juni dit jaar gestart als uitzendbureau, is per 1 december 2013 VCU gecertificeerd. "Dat dit zo snel is gegaan hebben we ook zeker te danken aan de prima samenwerking met Piet Speelman" zegt Daniel Mulder, eigenaar van 3S People. Nu kunnen we pas echt los.

  "De juiste man op de juiste plaats, dat is onze passie", aldus Daniel Mulder. We staan voor een slimmere manier van uitzenden waarbij flexibiliteit vooral snel, maar ook transparant is. De kernwaarden simpel, helder en (technisch) vakbekwaam worden niet uit het oog verloren. 3S People schakelt sneller door slimmer te schakelen en dat terwijl we het nog leuker maken ook, want wie plezier heeft in wat ie doet is al een keer zo effectief. Het uitzendtijdperk 3S is aangebroken. Smart Staff Solutions; 3S People.


  Deze maand kregen wij 3 opdrachten voor begeleiding naar  certificering naar ISO 14001 / CO2 Prestatieladder te weten Koper in Wervershoof, Rondaan in Berlikum en Nota straatmakers in Sneek. Onze consultant ISO,  Cor van der Sluis,  heeft het er maar druk mee.


  Cobra Noord Burgum en DRS Noord Burgum zijn buren en beide klant van Raadgevend Bureau Speelman. Deze maand vinden daar weer de interne audits plaats voor VCA.


  De cursusmaanden bij uitstek.
  Multi Metaal in Den Helder gaf ons opdracht voor  alle hun technische medewerkers een cursus NEN 3140 te verzorgen. 

  Bijna 300  cursisten volgden in de afgelopen maanden via Raadgevend Bureau Speelman de ééndaagse cursus "Keurmeester NEN 3140" en de cursus "Keurmeester Rolsteigers, trappen en ladders".

  Door het volgen van deze cursussen mogen ondernemers zelf meer dan 80% van hun bedrijfsmiddelen zelf keuren. Op deze wijze worden honderden euro’s per jaar bespaard op het extern laten keuren van (elektrische) bedrijfsmiddelen en klimmateriaal.

  en verder.................
  stelden wij  tientallen Inventarisaties op het gebied van Veiligheidsrisico's op (RI&E)........, begeleidden wij enige tientallen organisaties bij certificering naar ISO en VCA.............., is onze bewegingstherapeut Elmar Dekker actief bij Arriva Doetinchem om te kijken hoe medewerkers bij deze organisatie hun werk gezonder kunnen verrichten.............

  Werk genoeg dus, maar er kan altijd meer bij.

  Zoekt u een deskundig iemand op het gebied van  begeleiding naar certificering, of wilt u een Arbogerichte bedrijfscursus volgen of laten volgen door uw medewerkers, neem dan snel contact op met Piet Speelman, mobiel te bereiken op 06-30368570

 • Raadgevend Bureau Speelman
  Tsjaerddijk 48 Folsgare
  0515-569446
  Info@raadgevendbureau.nl

 • Een greep uit ons klanten bestand

 • Dit vinden onze klanten en cursisten van ons........

 • Ja, de cursusdag was  helemaal super! Was een leuke dag met twee leuke leraren!
  Bedankt voor de uitslagen! Wij zijn erg tevreden, mooi dat zoveel het gehaald hebben.

  Hartelijke groet
  Nynke Nicola

 • Als allereerst mijn complimenten naar de docent die we hebben gehad in de Valk te Urmond. Een super leuke cursus waar je nog echt wat van opsteekt. Gelukkig heeft het bedrijf er goed gebruik van gemaakt en meteen een NEN3140 meter besteld waar we de metingen mee op de cursus hebben verricht. METEN IS WETEN

  Kenston Installatietechniek
  Christiaan Jansen

 • Beste heer Speelman,
  Wij hebben naar volle tevredenheid met 3 personen bij u een cursus NEN 3140 gevolgd. Graag wil ik ook een vierde werknemer bij u  aanmelden. Wij hebben dan onze interne organisatie weer compleet. Alvast hartelijk dank voor de snelle reactie.

  Met vriendelijke groeten,
  Jaap Dirks
  Algemeen Bedrijfsleider Mennens Schiedam.

  Wij zijn zeer tevreden over de deskundige begeleiding van Raadgevend Bureau Speelman. Ook het inspelen op situaties die afwijken van de normale gang van zaken waarderen wij zeer.

  Jeroen Bretveld
  Regiomanager  Arriva Trein

  Geachte heer Speelman
  Kort geleden  hebben een aantal werknemers van ons een combicursus hijs- en hefmiddelen gevolgd bij u. Deze cursus is zeer succesvol en plezierig verlopen. Wilt u onze dank overbrengen aan de docent?
  En wij weten u voor de toekomst weer te vinden.

  Willem Dikker Hupkes
  Blanken Controls B.V.
  Directeur

 • Vragen van onze cursisten en klanten

  Week 36 

  Wij zijn reeds ISO 9001-2008 gecertificeerd. Wat moeten wij doen?
  Antwoord: De focus ISO 9001:2015 is meer gericht op de procesbeheersing vanuit het “risico-management denken” dan in de oude ISO 9001:2008 benoemd was. Deze risicobenadering vraagt om een andere aanpak.
  Na september 2018  zijn certificaten volgens de ISOnorm 9001:2008 niet langer geldig. Geaccrediteerde certificerende instellingen mogen vanaf maart 2017 alleen nog certificaten volgens de nieuwe versie van de norm uitgeven.
  De nieuwe norm betekent dat bedrijven en organisatie hun managementsysteem wellicht op een aantal punten moeten herzien om aan de doelstellingen van de nieuwe norm te voldoen.
  De opbouw van het huidige systeem en de implementaties zijn bepalend voor de aanpassingen van het systeem. De consultant van Raadgevend Bureau Speelman kan een “0” meting uitvoeren en op grond daarvan kan worden vastgesteld welke werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd om tot een werkbaar ISO 9001-2015 systeem te komen.
  Wilt u weten wat een nulmeting inhoudt en wat de kosten daarvan zijn mail dan naar info@raadgevendbureauspeelman.nl of bel met Piet Speelman 0515-569446. 

  Week 45

  Wij zijn een industriele onderneming en werken nooit op lokaties buiten ons bedrijf. Is VCA voor ons dan noodzakelijk?
  Antwoord: VCA certificering is bedoeld voor bedrijven die op lokatie van de opdrachtgever opdrachten uitvoeren voor derden. VCA cursus kan wel relevant zijn voor industriele bedrijven omdat de werkgever zijn medewerkers aantoonbaar moet onderrichten in veilig werken. Met een VCA certificaat maakt de werkgever dat aantoonbaar

  Week 44

  Kunt u ons informeren over de diverse subsidieregelingen?
  Antwoord: Waarschijnlijk ziet u in subsidieland door de bomen het bos niet meer. Hierdoor bestaat de kans dat u subsidies laat liggen terwijl u er wel voor in aanmerking komt. Het is dan ook goed om u op dit gebied te laten adviseren…..lees meer

  Week 43

  Nieuwe ISO norm

  Wellicht heeft u het al vernomen. De ISO 9001 ondergaat een wijziging. De huidige versie (ISO 9001:008) krijgt in 2015 een ander jasje. Onlangs is er een conceptversie gepubliceerd. Graag behandelen wij in grote lijnen de meeste relevante wijzigingen van de nieuwe norm.

  Ook is bekend dat er wordt nagedacht over het terugbrengen van niveaus in 9001 certificering. Dit mede door de sterke opkomst van 9001 in ontwikkelende economieën waar een basisniveau van certificering al kan helpen in het economisch verkeer. Vroeger kenden we ook al een verschil tussen 9001 en 9002.

  De belangrijkste wijzigingen samengevat
  Het management zal zijn beleid en visie en de vertaling hiervan naar de bedrijfsvoering meer moeten kunnen onderbouwen.

  De zogenaamde High Level Structure (HLS) wordt opgenomen. Dit is een soort blauwdruk van een norm die ook bij andere ISO-normen zal worden toegepast. Dit maakt de integratie van meerdere normen gemakkelijker.

  Er hoeft minder in een handboek te worden vastgelegd. Het accent ligt op het kunnen aantonen in de praktijk. Handboeken en procedures worden in beginsel dus minder belangrijk. Wel worden er meer analyses van het bedrijf verwacht.

  Toenemende aandacht voor bedrijfsrisico’s. Betere toegankelijkheid voor certificering van dienstverlenende organisaties.
  Meer aandacht voor de organisatie van het bedrijf (vaststellen aan welke eisen deze moet voldoen)
  Competentiemanagement krijgt meer diepgang.
  De procesbenadering, zoals in de 2008 versie ingevoerd, wordt verder uitgediept.
  Tijdens onze ISO 9001 trainingen zullen wij hier verder op ingaan.

  Week 36

  Wat is het doel van een “Verklaring van overeenstemming”

  Antw: “Verklaring van overeenstemming” is een verklaring van de fabrikant dat een machine of een bedrijfsmiddel  voldoet aan de Europese Norm (CE).  Bij ieder product dat onder de CE markering valt, moet een EG-verklaring van overeenstemming beschikbaar zijn als beschreven in Appendix A van dit Besluit. Verklaringen van overeenstemming moeten zijn ondertekend door een persoon die door de fabrikant of zijn in de Europese Gemeenschap gevestigde gevolmachtigde daartoe is gemachtigd. Aan de verplichte toepassing van de EG-verklaring van overeenstemming zijn bepaalde voorschriften verbonden. klik voor meer informatie op http://www.vwa.nl

  Week 35

  Wat zijn de belangrijkste wijzigingen in de nieuwe Arbeidsomstandighedenwet?
  Antw.:Per 1 januari 2007 is de gewijzigde Arbowet ingegaan. De belangrijkste wijziging is een grotere verantwoordelijkheid van werkgevers en werknemers zelf voor het arbobeleid. In plaats van dat de overheid het arbobeleid tot in detail bepaalt, komt dit beleid zoveel mogelijk tot stand binnen de bedrijven zelf. Dit maakt een gericht, op de eigen situatie toegesneden arbobeleid mogelijk.

  Wat de overheid nog wel doet, is het stellen van zogeheten doelvoorschriften voor veilig en gezond werken. Zoals bijvoorbeeld het maximale geluidsniveau. Hoe werkgevers en werknemers aan deze doelvoorschriften (gaan) voldoen, is aan de sector zelf. Een arbocatalogus is daarbij een goed en veelgebruikt hulpmiddel.

  Week 34

  Ik ga van werkgever veranderen en wil graag mijn VCA diploma meenemen.  Mijn huidige werkgever wil dat niet afgeven omdat hij de cursus heeft betaald. Kan hij dat doen?
  Antw: Een certificaat is altijd persoonsgebonden. Uw werkgever dient dat af te geven. Het kan natuurlijk zo zijn dat u afspraken heeft gemaakt over de termijn dat u bij uw werkgever in dienst zou blijven, in dat geval moet u mogelijk (een deel van) de cursuskosten aan uw werkgever terug betalen.

  Week 33

  Ik ben ZZP er. Moet ik dan over VCA VOL beschikken of kan ik volstaan met VCA Basis?
  Antw.: Dat hangt van uw werkzaamheden af. Indien u leiding geeft aan anderen, ongeacht of dat werknemers in vaste dienst zijn of ook ZZPers, dan dient u te beschikken over een VCA VOL certificaat. Werkt u alleen of onder leiding van voorman dan kunt u volstaan met VCA Basis. 

  Week 32

  Zijn jaarlijkse herhalingscursussen voor Keurmeester NEN 3140 verplicht?
  Antw.:Nee, veel opleidingsinstituten zeggen dat,  maar het Certificaat is in principe levenslang geldig.. lees meer

  Week 31

  Zijn wij verplicht om ons aan te sluiten bij een Arbo dienst?
  Antw.:Werkgevers hebben een zorgplicht voor hun medewerkers.  Een Arbodienst kan daar een belangrijke rol in spelen.  Er is echter geen verplichting (meer) om aangesloten te zijn bij een Arbodienst.  De tarieven  van aansluiting bij een Arbodienst kunnen zeer verschillend zijn………….Lees meer

  Week 30

  Wat wordt er precies verstaan onder "Persoonlijke beschermingsmiddelen?"
  Antw.:Werkgevers moeten persoonlijke, individuele maar ook voor gezamenlijk gebruik bestemde beschermingsmiddelen gratis beschikbaar stellen en zorgen voor goede voorlichting over het gebruik en onderhoud ervan. Dit geldt ook in de gevallen waarbij het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen niet wettelijk verplicht is. In de Risico-Inventarisatie en-Evaluatie (RI&E) dienen de benodigde persoonlijke beschermingsmiddelen beschreven te zijn.

  Heeft u een vraag op het gebied van Kwaliteit, Arbo of Milieu? 
  Mail deze dan naar: info@raadgevendbureauspeelman.nl
  U krijgt persoonlijk antwoord.