Gegevens verwerken...
"Wij leren onze cursisten niets, wij helpen hen slechts te ontdekken wat zij moeten weten"
 • Organisatie en subsidies

 • Personeel & organisatie

  Uw personeel... uw kapitaal
  Voor iedere organisatie is het belangrijk om te groeien. Want u wilt zich blijven ontwikkelen en profileren. Maar ook uw medewerkers hebben behoefte aan ontwikkeling: zij willen nieuwe uitdagingen aangaan en steeds opnieuw het beste uit zichzelf halen.

  Alles begint met het in kaart brengen van de mogelijkheden van de organisatie en de individuele medewerkers. Vervolgens wordt door middel van specifieke training en begeleiding het team van medewerkers tot maximaal rendement gebracht. Raadgevend Bureau Speelman staat u met raad en daad bij om dat maximale rendement uit uw “kapitaal” te halen.

  Personeel en kwaliteit
  De kwaliteit van uw medewerkers is bepalend voor de kwaliteit van uw product of dienst. Raadgevend Bureau Speelman kan samen met u de kwaliteit van uw medewerkers in kaart brengen en de eventuele zwakke plekken blootleggen. Vervolgens worden in functionerings- en beoordelingsgesprekken uw medewerkers begeleid naar het noodzakelijke niveau. Of er wordt gezocht naar een voor alle partijen goed alternatief.

  Coaching
  Coaching is een adequate begeleiding van een ondernemer, directeur of werknemer. Het doel is meer inzicht te verkrijgen in de mogelijkheden van de betreffende persoon om op persoonlijk vlak te komen tot meer rendement en werkplezier.

  Belangrijke aspecten die tijdens een coaching worden aangepakt zijn o.a.:
  • Gesprekstechniek
  • Vergadertechniek
  • Agendabeheer
  • Prioriteitenstelling
  • Timemanagement

 • Subsidie mogelijkheden

  Als bedrijf kunt u gebruik maken van een groot aantal subsidieregelingen voor uiteenlopende onderwerpen. Er zijn fiscale regelingen en ‘echte’ subsidieregelingen. Daarnaast zijn er regelingen voor individuele ondernemers, regelingen voor samenwerkingsverbanden van ondernemingen, regelingen voor internationale samenwerking en nog vele andere mogelijkheden.

  Waarschijnlijk ziet u in subsidieland door de bomen het bos niet meer. Hierdoor bestaat de kans dat u subsidies laat liggen terwijl u er wel voor in aanmerking komt. Het is dan ook goed om u op dit gebied te laten adviseren.

  Onze Partner voor subsidieaanvragen is Pecu Nova,  gespecialiseerd in het verzorgen van subsidieaanvragen voor het bedrijfsleven. Door Pecu Nova worden subsidieaanvragen op uiteenlopende gebieden verzorgd. Pecu Nova werkt hierbij op basis van ‘no cure no pay’.

  De werkwijze van Pecu Nova wordt gekenmerkt door een actieve inbreng en betrokkenheid bij uw project. Wij nemen onder meer het inventariseren van subsidieregelingen, het verzorgen van de subsidieaanvraag alsmede het afwikkelen van de subsidieaanvraag voor onze rekening.

  Indien u meer informatie wilt ontvangen of een afspraak wilt maken kunt u contact met ons opnemen via telefoonnummer 0514 - 604925 of per e-mail:info@pecunova.nl

   

 • WBSO/RDA-aanvraag

  Tot en met uiterlijk 30 november 2014 kan de WBSO/RDA-aanvraag voor (een deel van) het jaar 2015 worden ingediend.

  WBSO/RDA kan worden aangevraagd voor:

  • ontwikkeling van technisch nieuwe producten, productieprocessen of programmatuur
  • analyse van de technische haalbaarheid van een eigen S&O-project (haalbaarheidsonderzoek)
  • technisch onderzoek gericht op de verbetering van uw fysieke productieproces of de door u gebruikte programmatuur
  • technisch-wetenschappelijk onderzoek

  Het voordeel dat in 2015 via de WBSO/RDA kan worden behaald bedraagt als volgt:

  • 35% (voor starters: 50%) over de eerste € 250.000 aan S&O-loonkosten
  • 14% over de S&O-loonkosten hoger dan € 250.000
  • verhoging van de zelfstandigenaftrek (exacte bedragen worden eind 2014 bekend gemaakt)
  • het percentage van de RDA bedraagt 60%

  Indien u projecten gaat uitvoeren waarvan u van mening bent dat deze in aanmerking kunnen komen voor WBSO verzoeken wij u dit uiterlijk 17 november aanstaande aan ons te melden. Wij zullen er dan voor zorgen dat uw aanvraag tijdig en met de grootste slaagkans zal worden ingediend.

  U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0514-604925 of per e-mail info@pecunova.nl