Gegevens verwerken...
"Wij leren onze cursisten niets, wij helpen hen slechts te ontdekken wat zij moeten weten"Direct inschrijven!

Doelgroep

 • Wilt u elektrische arbeidsmiddelen zoals elektrische handgereedschappen en vast opgestelde machines keuren volgens NEN 3140? Dan is de erkende en praktisch ingevulde NEN 3140 keurmeester cursus van Raadgevend Bureau Speelman een goede keuze voor u! De cursus wordt verzorgd op 10 locaties in het land. Een technische of elektrotechnische vooropleiding is niet noodzakelijk om NEN 3140 keuringen te kunnen en mogen uitvoeren. Keurmeesters zijn na afloop bevoegd voor zowel het NEN 3140 keuren van de arbeidsmiddelen, elektrische handgereedschappen en elektrische driefasenmachines voor de eigen organisatie als het uitvoeren van keuringen voor derden.

Doel

 • Het NEN 3140 keuren van elektrische arbeidsmiddelen en handgereedschappen is een wettelijke verplichting sinds 1998. De NEN 3140 keuringen kunnen in eigen beheer maar ook uitbesteed worden. Ook in de VCA checklijst is de jaarlijkse keuringsplicht van elektrische arbeidsmiddelen, handgereedschappen en machines opgenomen. De NEN 3140 keurmeester training van Raadgevend Bureau Speelman leidt op tot voldoende onderricht persoon NEN 3140 om zelfstandig keuringen aan elektrisch gereedschappen en elektrisch vast opgestelde (400V) machines uit te voeren. 

Inhoud

 • De cursus is opgedeeld in een theoriedeel en een praktijkdeel.

  Theorie NEN 3140 Keurmeester cursus:

  • Theorie keuringen NEN 3140 KeuringsbevoegdheidNEN 3140
  • Risico’s elektriciteit in het kader van NEN 3140
  • Klasse-indeling elektrische arbeidsmiddelen en handgereedschappen volgens NEN 3140
  • Visuele inspectie van elektrische handgereedschappen en vast opgestelde machines
  • Theorie metingen, grenswaarden en meetmethoden voor isolatieweerstand
  • Weerstand van beschermingsleidingen en lekstroom
  • Administratieve afhandeling van keuringen volgens NEN 3140 

  Praktijkdeel NEN 3140 Keurmeester cursus:
  Uitvoeren van cases, keuringen en metingen aan (deels) geprepareerde arbeidsmiddelen onder begeleiding van de docent.

  Tijdens het praktijkdeel wordt onder andere gebruik gemaakt van de EazyPAT, EazyPAT 3140, EazyPAT XE, MultiPAT, MultiPAT 3140 en MultiPAT XE van Nieaf-Smitt, de MetrelGammaGT, MetrelDeltaGT, MetrelSigmaGT, de Fluke 6200 en Fluke 6500 en de Metratester 5 en Secutest SII van Gossen Metrawatt.

  De cursus keuren elektrische arbeidsmiddelen NEN 3140 wordt op een vlotte wijze gegeven waarbij de cursist centraal staat. 

Geldigheid van het Certificaat

 • Het Certificaat is in principe levenslang geldig.
  Daarbij moet wel worden aangetekend dat de betreffende Keurmeester NEN 3140 wel periodiek zijn werkzaamheden moet kunnen uitvoeren.
  U moet zich een situatie voorstellen waarbij een incident zich heeft voorgedaan en waarbij de rechter een uitspraak doet.
  Blijkt dat de Keurmeester NEN 3140 ooit een certificaat heeft behaald, maar al jarenlang zijn werk niet meer uitoefent, zal de rechter mogelijk negatief oordelen. Eigen verantwoordelijkheid speelt een grote rol in de beoordeling door de rechter.

Tijdsduur

 • Eén dag van 9.00 uur tot circa 16.30 uur. Voor koffie/thee en een lunch wordt uiteraard gezorgd.

Data en locaties

Deze cursus wordt gegeven op de volgende dagen en locaties:

Prijzen

 • 1 t/m 3 cursisten: € 239,-
  4 t/m 5 cursisten: € 225,-
  6 en meer cursisten: Op aanvraag (groepsprijs)
  Genoemde prijzen zijn per cursist, exclusief BTW, incl. cursusboek, lunch, examen en certificaat.

  Raadgevend Bureau Speelman stelt jaarlijks 1% van haar cursus-omzet beschikbaar voor Ontwikkeling en Educatie van kinderen in Derde Wereldlanden.Voor 2014 hebben wij een project gekozen in Johannesburg waar Sytske Peterson sinds 2007 werkzaam is voor IKHAYA LE THEMBA (Home of Hope).

  Voor meer informatie: kijk op www.ikhayalethemba.org.za

Opmerkingen

 • In bepaalde situaties is subsidie te verkrijgen via het schoolfonds, code 95 of overheid.

  Criteria zijn:

  • Type cursus(sen)
  • Provincie
  • Beschikbaarheid gelden

  Wilt u weten of uw bedrijf of organisatie in aanmerking komt voor subsidie stuur dan een mail met een duidelijk omschrijving van uw plannen en wat de positieve gevolgen kunnen zijn voor uw organisatie of bedrijf naar:
  info@pecunova.nl
  of kijk op de website van www.pecunova.nl 

  Onder specifieke omstandigheden onze trainingen onder een OOM ESF subsidie vallen. 

  Het opleidingsfonds van UNETO-VNI, OTIB, heeft het cursusaanbod opengesteld. Dit betekent dat installatiebedrijven niet meer gebonden zijn aan de cursussen in de gidsen, maar dat men ook Raadgevend Bureau Speelman in kan schakelen, gebruikmakend van de subsidieregelingen.

Resultaat

 • Door het volgen van de NEN 3140 keurmeester cursus voldoen zowel de werkgever als de keurmeester aan de in de Arbowet gestelde eisen van voldoende instructie en aantoonbare deskundigheid van de keurmeester. 

Ervaringen

 • Beste heer Speelman

  Wij hebben naar volle tevredenheid met 3 personen bij u een cursus NEN 3140 gevolgd. Graag wil ik ook een vierde werknemer bij u  aanmelden. Wij hebben dan onze interne organisatie weer compleet. Alvast hartelijk dank voor de snelle reactie.

  Met vriendelijke groeten,

  Jaap Dirks
  Algemeen Bedrijfsleider Mennens Schiedam.

  Wij zijn zeer tevreden over de deskundige begeleiding van Raadgevend Bureau Speelman. Ook het inspelen op situaties die afwijken van de normale gang van zaken waarderen wij zeer.

  Jeroen Bretveld
  Regiomanager  Arriva Trein

  Geachte heer Speelman

  Kort geleden  hebben een aantal werknemers van ons een combicursus hijs- en hefmiddelen gevolgd bij u. Deze cursus is zeer succesvol en plezierig verlopen. Wilt u onze dank overbrengen aan de docent?

  En wij weten u voor de toekomst weer te vinden.

  Willem Dikker Hupkes
  Blanken Controls B.V.
  Directeur